Informacje dla pielgrzymów

Jezus w Eucharystii przywołuje nas do siebie na różne sposoby, aby wspomóc nasze życie chrześcijańskie w niełatwych warunkach postępu we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów jest Jego znak dany w Sokółce przez znane już w świecie Wydarzenie Eucharystyczne.

Zaproszenie

Wszystkich, którzy pragną uczcić Jezusa w Eucharystii, objawiającego swoje Serce w agonii obecne w konsekrowanym Komunikancie, serdecznie zapraszamy do sokólskiej świątyni, do modlitwy przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej, przed wystawioną na widok publiczny cząstką Ciała Pańskiego. Najdogodniejszy dla naszego kościoła czas sprawowania Mszy św. przez kapłanów przybywających z pielgrzymami w dni powszednie to godziny od 9 do 13 (równe godziny) lub włączenie się do koncelebry na Mszach św. parafialnych: 6:30, 7:15, 15:00 (w kaplicy Najświętszego Sakramentu) i 18:00. W niedziele i uroczystości możliwa jest koncelebra w godzinach: 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, a w święta 06:30; 07:15; 10:00; 15:00 (w kaplicy Najświętszego Sakramentu) i 18:00.

W Sali Pielgrzyma można wypić herbatę lub kawę, zaopatrzyć się w pamiątki o Wydarzeniu Eucharystycznym i z pożytkiem duchowym obejrzeć film, trwający około 30 minut, skorzystać z informacji podawanej przez Księdza, Siostrę lub Woluntariuszy świeckich.

W każdy czwartek przed wieczorną Mszą Świętą śpiewane są w naszym kościele Nieszpory Eucharystyczne przed Najświętszym Sakramentem. Przedstawiamy wówczas intencje Pielgrzymów, powierzone naszej modlitwie w Sokółce. Intencje modlitewne można również przysyłać listownie. W tych samych intencjach w każdy czwartek wieczorem odprawiana jest składkowa Msza Święta. Siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii, obecne w naszej Parafii, obejmują te intencje też modlitwą codzienną w swojej zakonnej kaplicy. O łaskach otrzymanych po modlitwie do Jezusa w Eucharystii przy Cudownie przemienionej Hostii prosimy nas informować.

Niech dobry Pan wszystkim błogosławi, niech otwiera Wasze serca na Jego Miłość i pozwala jej jak najmocniej doświadczać w życiu.

Duszpasterze Parafii św. Antoniego w Sokółce.

OŚRODEK INFORMACJI W SOKÓŁCE

Z uwagi na rozwijające się zainteresowanie Eucharystycznym Wydarzeniem w Sokółce i coraz częściej przybywającymi pielgrzymkami, od dnia 15 września 2014 roku Biuro Pielgrzyma, posługuje się własnym adresem poczty elektronicznej: b.pielgrzyma@wp.pl

i własnym numerem telefonu komórkowego 505 063 112.

Koordynatorką ruchu pielgrzymkowego i korespondencji jest

s. Hanna, Eucharystka. Biuro jest czynne w dni powszednie

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00

Dni skupienia dla pielgrzymów w Sokółce

Okres jesienno-zimowy i wczesnej wiosny niezbyt sprzyja pielgrzymowaniu autokarami. Dlatego w tym okresie jesienno-zimowym w Sokółce gotowi jesteśmy przyjmować małe grupy 8 - 11 osobowe na dni skupienia. Celem ich jest dokonanie rewizji własnego życia w świetle Ewangelii i zaczerpnięcie mocy u Jezusa w Eucharystii do doskonalenia swojego życia chrześcijańskiego oraz apostolstwa na rzecz pomocy innym osobom w zbliżaniu się do Jezusa.

Zainteresowani tą propozycją proszeni są o kierowanie zgłoszeń i pytań do s. Hanny, Eucharystki pocztą elektroniczną na adres: b.pielgrzyma@wp.pl

ZGŁASZANIE PIELGRZYMEK

Zgłaszanie pielgrzymek zorganizowanych i prywatnych za pomocą poczty elektronicznej prosimy kierować na wyżej podany adres z pomocą załączonego niżej formularza, co najmniej tydzień przed zamierzoną datą przyjazdu. Osoby posługujące się w korespondencji tylko zwykłą pocztą, prosimy adresować listy z zaznaczeniem:

Biuro Pielgrzyma w Sokółce

ul. Grodzieńska 47
16-100 Sokółka

Telefoniczne zgłoszenia terminów pielgrzymek przyjmujemy też na numer telefonu stacjonarnego 85/7112001 w Biurze Pielgrzyma w podanym wyżej czasie. Informacje i pytania z trasy prosimy kierować na wyżej podany nr telefonu komórkowego.

Ośrodek przyjmuje także zgłaszanie intencji do modlitw zbiorowych podczas czwartkowych Nieszporów Eucharystycznych i składkowej Mszy św. oraz świadectwa o otrzymanych łaskach. Pragnący złożyć z tego tytułu ofiary, mogą prosić o numer konta lub przesłać je przekazem pocztowym.