NIECH BEDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę zadaszonego ołtarza polowego przy Kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

mająca na celu Rozwój ogólnodostępny niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
i kulturalnej poprzez budowę zadaszonego ołtarza polowego w miejscowości Sokółka

została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.