NIECH BEDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest to ruch katolików świeckich zmierzający do jak najpełniejszego życia wartościami ewangelicznymi w codziennym życiu publicznym. Jej działalność jest wyrazem modlitwy i życia według wiary człowieka świeckiego, zanurzonego w rzeczywistość doczesną. Bardzo istotną cechą jej duchowości jest integralność - formacja człowieka otwartego na wszechstronny rozwój: duchowy, kulturalny, fizyczny, etyczny itp.

Opiekun: ks. proboszcz Stanisław Gniedziejko

Chór parafialny

Chór parafialny

Chór parafialny uświetnia swoim śpiewem uroczystości oraz niedzielne Msze Święte o 10.00. Wykonuje pieśni opracowane na cztery głosy. Wszystkich chętnych zapraszamy do opiekuna chóru – Pana Piotra Czeczota, organisty.

Domowy Kościół

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem Domowego Kościoła.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Członkami DK są pary małżeńskie połączone sakramentem małżeństwa, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną dla nich formację.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://domowykosciol.bialystok.pl

i na stronie krajowej:

http://www.dk.oaza.pl

Moderatorem Sokólskich Kręgów Domowego Kościoła jest ks. Kamil Norel.

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych to wspólnota dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa w Eucharystii. Dzieci, przez uczestnictwo w Ruchu, poznają Pana Jezusa jako ich Przyjaciela, uczą się modlitwy oraz czynnego udziału we Mszy Świętej. Będąc razem uczymy się też przyjaźni, wzajemnej życzliwości i dzielenia się miłością, którą dostajemy od Pana Jezusa. Spotkania grupy odbywają się w soboty o 12.00. Członkowie Ruchu śpiewają również podczas niedzielnej Mszy Świętej o 13.00. Opiekunką Eucharystycznego Ruchu Młodych jest s. Danuta Szarkowska.

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku

Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego w Białymstoku jest grupą szczególnie wspierającą modlitewnie alumnów, którzy w białostockim seminarium przygotowują się do posługi kapłańskiej. Spotkania grupy odbywają się pierwsze czwartki miesiąca po wieczornej Mszy Świętej. Członkowie GPS-u również zajmują się oprawą Mszy Świętej o 7.00 w pierwszą niedzielę miesiąca. Opiekunem Grona Przyjaciół Seminarium jest ks. Proboszcz Stanisław Gniedziejko.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli ministranci. Poprzez służbę podczas czynności liturgicznych znajdują się w bezpośredniej bliskości Ołtarza i Pana Jezusa. W zależności od wieku i stażu posługi ministranci podzieleni są na małe grupy. Na spotkaniach prowadzonych przez starszych animatorów uczą się znaczenia i sensu służby przy ołtarzu. Wszystkich chłopców po I Komunii Świętej, którzy chcieliby zostać ministrantami serdecznie zapraszamy do opiekuna grupy ks. Andrzeja Baszko.

1) Sobota 12.10.2019 r.  godz. 9.15 W zakrystii jest zbiórka ministrantów, a po niej jest wyjście na salę gimnastyczną.

Matki w Modlitwie

Matki w Modlitwie

Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) skupia Matki pragnące modlić się za swoje dzieci, wnuki i Rodziny. Ruch ten jest odpowiedzią matek zatroskanych o los i zbawienie swoich dzieci na nasilające się zagrożenia płynące z coraz łatwiejszego dostępu do alkoholu, narkotyków i pornografii oraz na propagowanie w środkach masowego przekazu przemocy i pogardy dla ludzkiego życia. Obecnie ruch ten skupia grupy modlitewne już w ponad 90 krajach świata. Jego korzenie znajdujemy w Anglii, gdzie w 1995 r. Veronica i jej bratowa Sandra na modlitwie rozeznały, że życzeniem Boga jest, by modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki po wieczornej Mszy Świętej. Opiekunem Matek w Modlitwie jest ks. Kamil Norel.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest ruchem rodzin wzorujący się na życiu Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi. Centrum życia członków Ruchu stanowi Eucharystia. Bardzo istotną rolę pełni również regularna spowiedź oraz kierownictwo duchowe. Spotkania grupy odbywają się w ostatni wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej. Opiekunem Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest ks. Andrzej Baszko.

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie popularnie nazywany Oazą to ruch eklezjalny, dla wszystkich stanów Kościoła i ludzi w każdym wieku: dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych żyjących indywidualnie w świecie, małżonków i osób konsekrowanych. Drogę w Ruchu można zacząć w każdym wieku, bo dla każdego przewidziana jest nieco inna ścieżka duchowego wzrostu (tzw. formacja). Wszystkie prowadzą jednak do tego samego celu: świętego życia na ziemi i zbawienia w Niebie. Rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie jest Domowy Kościół. Na Msze Święte dla młodzieży, podczas których śpiewa schola zapraszamy w każdy czwartek o 18.00 i w niedziele o 8.30. Spotkania Ruchu Przy Oazie w naszej parafii działa schola, która spotyka się w czwartki o 17.00 i w niedziele o 7.45 w salce na plebanii. Jeżeli przychodzisz pierwszy raz i nie wiesz, gdzie iść ? przyjdź parę minut wcześniej pod budynek plebanii, na pewno spotkasz członków naszej scholi. Opiekunem Ruchu Światło-Życie jest ks. Tomasz Kiercel. www.oazaswantoni.wordpress.com - tu znajdziesz więcej informacji na nasz temat.

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej powstało w 1917 roku z inicjatywy św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Jest to maryjno-apostolski ruch, który, według słów Założyciela, „poprzez całkowite oddanie Niepokalanej... stara się wszystko przeniknąć i w duchu zdrowym uleczyć”. Całkowite oddanie się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej jest istotą MI (łac. Mililtia Immaculatae ? Rycerstwo Niepokalanej). Statut ruchu na jego podstawowy cel wskazuje „staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej”. Spotkania grupy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 11.30.

Opiekun: ks. Józef Jaroma