NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Ogłoszenia Duszpasterskie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

| dodał:

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, patronalne święto Akcji Katolickiej i Eucharystycznego Ruchu Młodych. Msza św. o godz. 13.00 zostanie odprawiona w intencji dzieci i młodzieży z Eucharystycznego Ruchu Młodych, ich rodziców i opiekunów. W intencji parafialnego zespołu Akcji Katolickiej i ich rodzin odprawimy Mszę Św. o godz. 18.00.

W dniu dzisiejszym za pobożne odmówienie Aktu Poświęcenia Sercu Jezusowemu można uzyskać odpust zupełny. Dlatego też po każdej Mszy św. odmówimy tę modlitwę, natomiast po Sumie zostanie odprawione Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dzisiaj również liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki chórów kościelnych. Modlimy się za naszego organistę Pana Piotra Czeczota, chór parafialny, scholę młodzieżową i dziecięcą.


2. Chcemy reaktywować parafialny zespół Caritas, aby nieść różnego rodzaju pomoc potrzebującym: chorym, starszym, bezdomnym, zwłaszcza w tych niepewnych czasach. Wszystkich chętnych o otwartych sercach zapraszamy na spotkanie organizacyjne we czwartek 26 listopada o godz. 18.30 w Sali pielgrzyma.


3. W zakrystii do nabycia są kalendarze seminaryjne oraz nasze kalendarze parafialne na przyszły rok. Zachęcamy do nabywania.


4. Opłatki na stół wigilijny można nabyć w zakrystii lub bezpośrednio u Pana Piotra po każdej Mszy św., przy okazji składając tradycyjną ofiarę na ten cel.


5. W tym tygodniu:

  • We wtorek, 24 listopada, wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac.
  • Za tydzień I Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Podwójny charakter Adwentu skupia naszą uwagę na tajemnicy spotkania z Jezusem Chrystusem najpierw w pamiątce Bożego Narodzenia, a następnie na Jego powtórnym przyjściu w Dniu Ostatecznym. Rekolekcje Adwentowe są zaplanowane na 18-19-20 grudnia (piątek, sobota, niedziela).

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Ś.P. Romualda Kozłowskiego, Zdzisława Franciszka Szarkowskiego. Polećmy zmarłych Miłosierdziu Bożemu.


7. Wszystkim parafianom i pielgrzymom życzymy błogosławionej niedzieli oraz obfitości łask Bożych na rozpoczynający się tydzień.