NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu

| dodał:

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia, przedstawiamy najnowsze ustalenia co do organizacji posługi duszpasterskiej w naszej parafii. Obecna sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich, dlatego też prosimy o zrozumienie.

1. Od V Niedzieli Wielkiego Postu tj. 29.03 Msze Święte (w niedziele i dni powszednie) będą odprawiane w kaplicy na plebanii. W tym czasie kościół będzie otwarty do indywidualnej modlitwy. Wynika to z trudności wyboru tylko 5 osób z wszystkich pragnących uczestniczyć w danej Eucharystii.

2. Pragnąc umacniać ducha parafialnej wspólnoty będziemy transmitować Msze Święte z naszego kościoła:

w dni powszednie o godz. 18:00

w niedzielę o godz. 13:00.

3. Liturgia pogrzebowa jest ograniczona tylko do III stacji na cmentarzu. Po nabożeństwie na cmentarzu Msza Święta pogrzebowa w kościele z udziałem rodziny. Na cmentarzu i w kościele obowiązuje zasada uczestnictwa w ceremonii maksymalnie 5 osób.

4. Kościół parafialny Sanktuarium Najświętszego Sakramentu jest otwarty codziennie. Zachęcamy do indywidualnej adoracji w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni powszednie. W niedzielę zaś w godzinach 6:00-13:00 oraz 14:00-19:00. Prosimy o zachowanie zasady maksymalnej ilości 5 osób w kościele.

5. Codziennie w godzinach od 15:00 do 18:00 można będzie przystąpić do sakramentu pokuty. Po spowiedzi będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Prosimy by zachować zasadę o maksymalnej ilości 5 osób w kościele. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

6. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Świętej (7 czerwca 2020 r. ).

7. Przypominamy o możliwości powrotu do stanu łaski przez akt żalu doskonałego, który musi zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej w późniejszym czasie.

8. Wielkanocną spowiedź i Komunię Świętą chorych po domach przenosimy na Święto Matki Kościoła (1 czerwca 2020) na parafialny Dzień Chorych. Szczegółowe informacje w tej sprawie podamy w późniejszym czasie.

9. Osoby będące w niebezpieczeństwie śmierci odwiedzimy ze spowiedzią i Komunią Świętych w najbliższy pierwszy piątek miesiąca (3 kwietnia) od godziny 9:00. Zapisy na tą wizytę prowadzimy do środy 1 kwietnia. Prosimy aby zgłaszać chorych na numer kancelarii parafialnej w godz. 8:30 - 10:00 (+48 85 711 20 01) bądź na mail parafialny ( sokolkaswantoni@wp.pl ).

10. Osoby poddane kwarantannie nie mogą uczestniczyć w żadnym zgromadzeniu liturgicznym (również w pogrzebach). Nie można ich również odwiedzać z posługą sakramentalną.

11. Decyzję co do Sakramentu Bierzmowania oraz I Komunii Świętej zostaną podjęte po Świętach Wielkanocnych.

12. W przyszłą niedzielę Palmową pozostają aktualne wszystkie ograniczenia co do frekwencji w nabożeństwach. Dlatego Drogi Krzyżowej ulicami Sokółki nie będzie.

13.W obliczu tak trudnego czasu dla nas wszystkich, chcemy zaproponować Wam wszelką możliwą pomoc. Każdy kto potrzebuje pomocy w różnym wymiarze, może zgłosić się telefonicznie, lub osobiście do naszej parafii.

Dalsze informacje będziemy podawać sukcesywnie. Informacje na temat Wielkiego Tygodnia podamy w późniejszym terminie.

Siostry i Bracia

Wkraczamy w liturgiczny okres Męki Pańskiej, który będzie trwał do Wigilii Paschalnej. Słowa Pisma Świętego, rozważania, modlitwy, nabożeństwa tego okresu kierują nasze myśli ku Chrystusowi cierpiącemu, ukazując nam Jego wielką miłość. „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” .

Ogarnięci Tą Miłością jakże wyjątkowo w tym okresie solidaryzujemy się z Chrystusem w cierpieniu, kiedy przeżywamy zagrożenie, niepokój, choroby i śmierć bliskich spowodowane pandemią koronawirusa.

Towarzyszą nam też różne ograniczenia i niewygody sięgające naszego uczestnictwa w nabożeństwach Okresu Męki Pańskiej i Triduum Paschalnego.

Przez te doświadczenia bądźmy solidarni z cierpiącym Chrystusem i wynagradzajmy Mu za nasze grzechy i grzechy całego świata, prosząc o ustanie epidemii koronowirusa. W tym duchu, na nowo przyjmijmy kolejne ograniczenia naszego uczestnictwa w nabożeństwach okresu Męski Pańskiej. Duchowo łączmy się z Chrystusem cierpiącym przez przeżywanie Mszy Świętej i Duchową Komunię w czasie transmisji radiowych czy telewizyjnych, pozostając w domu.

Zazwyczaj w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynaliśmy rekolekcje wielkopostne. Zaczynamy je dziś w tych szczególnych okolicznościach. Będą to rekolekcje zamknięte, w naszych domach, w naszych rodzinach, ale i w zjednoczeniu z Chrystusem i Maryją, na rodzinnej modlitwie, słuchaniu konferencji rekolekcyjnych w telewizji, radiu i internecie. Postarajmy się o wewnętrzne wyciszenie. Sięgnijmy po katolicką lekturę, a nie mając możliwości przystąpienia do spowiedzi, wzbudźmy żal doskonały za grzechy i przyjmijmy duchowo Komunię Świętą.

Niech Chrystus kochający nas będzie z nami, będzie naszą mocą i nam błogosławi.

Z kapłańskim błogosławieństwem

Ks. Stanisław Gniedziejko.