NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Ogłoszenia Duszpasterskie
Słowo Księdza Proboszcza

| dodał:

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia

Jutrzejsza Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ukazuje nam Maryję pełną zaufania Bogu wobec trudnej misji jaką zwiastuje Jej Archanioł Gabriel. Wypowiada Ona zdecydowane „Fiat” - „Niech mi się tak stanie". Na zawierzeniu Bogu i wiernym wypełnieniu Jego woli Maryja się nie zawiodła.

Jak przeżyjemy tegoroczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy władze państwowe i kościelne, w trosce o nasze życie, zwiastowały nam kolejne ograniczenie liczby uczestników zgromadzeń religijnych do pięciu osób w kościele? Patrzymy na Maryję i od Niej uczymy się przyjęcia trudnej woli Bożej. I tak jak Maryja pytając „jak to się stanie”, pytamy, w związku z epidemią koronawirusa, co Bóg chce nam powiedzieć?

Odpowiedzi szukamy na modlitwie i analizujemy przed Maryją wszystko, co działo się i dzieje do dnia dzisiejszego na świecie. Czy świat wypełni polecenie Maryi z Kany Galilejskiej „zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie”?

Nie mogąc uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele prosimy Was o przeżycie Eucharystii w domu, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych czy radiowych, w sposób duchowy przyjmując Komunię Świętą.

Ponadto wypełnijmy jutrzejszą Uroczystość Zwiastowania Pańskiego modlitwą różańcową, włączając się duchowo w akt zawierzenia kościoła i naszej Ojczyzny Matce Bożej Fatimskiej, którego dokona przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii Kardynał Manuel Jose Macario w Fatimie.

Nieustannie módlmy się o oddalenie epidemii koronawirusa i nawrócenie grzeszników. Nawiedzajmy nasz kościół, Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Jest on codziennie otwarty. Adorujcie Pana Jezusa. „Proście a otrzymacie”. Zachowujcie zarządzenia władz.

Ufając Chrystusowi i Matce Bożej z kapłańskim błogosławieństwem.

Ks. Stanisław Gniedziejko