NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Ogłoszenia Duszpasterskie
IV Niedziela Wielkiego Postu

| dodał:

1.Przeżywamy już IV Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś po Mszy św. o godz. 13.00 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci klas III ze Szkół Podstawowych naszej parafii poświęcone przygotowaniu tych dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

Dziś ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby remontowe wnętrza naszego kościoła.

2. W tym tygodniu:

a) we wtorek V-ta rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Apostolską. W naszych modlitwach wypraszajmy Ojcu Świętemu Franciszkowi obfitość Bożych łask w Jego posłudze Chrystusowemu Kościołowi

b) w piątek o godz. 17.00 Msza św. za Ojczyznę na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Po Mszy św. Droga Krzyżowa.

c) w przyszłą niedzielę V-ta Niedziela Wielkiego Postu rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii. Rekolekcje będą trwały cały tydzień. W poniedziałek, wtorek i środę zajęcia rekolekcyjne będą miały dzieci i młodzież, we czwartek, piątek i sobotę zajęcia rekolekcyjne będą mieli dorośli. Szczegółowy program rekolekcji będzie wywieszony w gablocie, zamieszczony na stronie internetowej parafii i zostanie podany w przyszłą niedzielę na ogłoszeniach.

W przyszłą niedzielę dzień imienin ks. Abp Seniora Edwarda Ozorowskiego. Dostojnego Solenizanta polećmy Bogu w modlitwie.

3. Przypominamy o zgłaszaniu chorych do Spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej po domach.

4. Trwają prace remontowe w kościele. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” Kółkom Różańcowym i osobom indywidualnym, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli ofiary na kościół i na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Pragniemy też podziękować instytucjom państwowym, które dofinansowały prace remontowe i konserwatorskie przy naszym kościele w ubiegłym roku.

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  Fundusz Kościelny za dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w kościele. Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za dofinansowanie prac konserwatorskich malarskich wnętrza naszego kościoła.

W tym roku 28 lutego otrzymaliśmy dotację ? wsparcie finansowe na budowę ołtarza polowego przy naszym Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce od Zarządu Województwa Podlaskiego dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w kwocie 181.814 zł.

Prezesowi LGD Szlak Tatarski Piotrowi Bujwickiemu, jego współpracownikom oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego składamy serdeczne „Bóg zapłać” za tę pomoc finansową. Budowę ołtarza polowego pragniemy rozpocząć na wiosnę.